Svētku dienas Latvijā


Latvijas Republikas Augstākā padome nolemj noteikt par svētku dienām:

1. janvāri — Jaungada dienu;

 Lielo Piektdienu un Pirmās Lieldienas un otro Lieldienu dienu;

 1. maiju — Darba svētkus, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu;

 4. maiju — Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu;

 maija otro svētdienu — Mātes dienu;

 Vasarsvētkus;

 23. jūniju — Līgo dienu;

 24. jūniju — Jāņu dienu (vasaras saulgriežus);

 18. novembri — Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu;

 24., 25. un 26.decembri — Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus);

 31. decembri — Vecgada dienu.

Pareizticīgie, vecticībnieki un pie citām konfesijām piederošie ticīgie Lieldienas, Vasarsvētkus un Ziemassvētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās.

Ja svētku dienas — 4.maijs un 18.novembris — iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.

Par atceres un atzīmējamām dienām lasīt šeit.