Kokmateriāli

Darījumi ar kokmateriāliem sākot ar 01.10.2011


Saskaņā ar PVN likuma 13.2 pants. Nodokļa piemērošana kokmateriālu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem
(1) Nodokli par šā panta trešajā daļā minēto kokmateriālu piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir apliekamās personas.
(2) Nodokli par šā panta ceturtajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti darījumos, kuri saistīti ar šā panta trešajā daļā minēto kokmateriālu piegādi, valsts budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs, ja pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu saņēmējs ir apliekamās personas.
Veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 1640 Par Pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju un atcelti līdz ar to pielikumi PVN6 un Kokmateriālu saraksti, kuros iepriekš norādījām Darījumus ar kokmateriāliem. Tagad PVN deklarācijas 41.1. rindā norādām realizēto kokmateriālu vērtību. PVN šai gadījumā vairs nerēķinām un nodokļa rēķinā nenorādām, ja abi darījuma partneri ir PVN maksātāji. Realizēto kokmateriālu darījumu atšifrējums atspoguļosies PVN 1 pārskata 3.daļā, norādot tikai darījuma vērtību.

Grāmatojumi realizējot kokmateriālus

D 2311 Norēķini ar pircējiem

K 6111 Ieņēmumi darījumos ar kokmateriāliem (darījuma vērtībā)

Grāmatojumi saņemot kokmateriālus vai pakalpojumus darījumos ar kokmateriāliem:

D 7 grupa Izmaksas

D 57219 PVN darījumos ar kokmateriāliem

K 5311 Nor. ar piegādātājiem – Kopsumma

PVN reverss

D 2319 PVN summa

K 57219 PVN summa

 

D 5311 Nor. ar piegādātājiem samazinās par PVN reversu

K 2319 PVN summa

Principā, ja gribās var 2319 izmest un apiet reversu grāmatojot D 5311 K 57219 (virsgrāmatā 57219 un 2319 kontiem atlikums nedrīkstētu palikt, jo jābūt reversam pa abām pusēm)
PVN deklarācijā saņemot kokmateriālu vai pakalpojumus saistībā ar kokmateriāliem aprēķinām PVN un norādām reversā aprēķināto PVN 52. un 62.rindās. Nodokļu rēķinus darījumiem ar saņemtiem kokmateriāliem (pakalpojumiem) atšifrējam PVN1 pārskata 1.daļā katru nodokļa rēķinu neatkarīgi no summas ar kodu R 1.