Grāmatvedības pakalpojumu cenas

Tabulā tiek piedāvātas aptuvenās cenas par grāmatvedības pakalpojumiem Jēkabpilī, grāmatvedības birojā. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka tie izcenojumi ir informatīvi un tiek precizēti pēc iepazīšanās ar katra konkrēta klienta dokumentiem individuāli atkarībā no to sarežģītības un izpildāmā darba daudzuma.

Pakalpojumu veidi Cenas Ls
Konsultācija grāmatvedības jautājumos esošajiem klientiem bezmaksas
„tukšo” atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID – ja darbība nenotiek. 50.00 EUR
 1~10 dokumentiem mēnesī 90.00 EUR
11~30 dokumentiem mēnesī 110.00 EUR
31~60 dokumentiem mēnesī 150.00 EUR
61~100 dokumentiem mēnesī 210.00 EUR
100~150 dokumentiem mēnesī 350.00 EUR
150~200 dokumentiem mēnesī 400.00 EUR
Vairāk par 200 dokumentiem Pēc vienošanās virs 400 EUR
Grāmatvedības metodikas sastādīšana (vienreizēja apmaksa, var sadalīt 3 mēnešos) 150,00 EUR
Viena darbinieka grāmatvedības apkalpošana: -darba līguma sastādīšana -pieņemšana darbā -darba algas, atvaļinājuma naudas, slimības lapu aprēķins -algu saraksta un darba laika tabulas noformēšana 20.00 EUR
Komandējuma noformēšana 15.00 EUR

*1 kases aparāts bez termināla = 30 dokumenti **1 kases aparāts ar terminālu = 40 dokumenti

Papildus pakalpojumi Cenas Ls
1. Dibināšanas dokumentu sagatavošana UR 90.00 EUR
2. Izmaiņu dokumentācijas sagatavošana UR (piem. pamatkapitāla vai valdes maiņa) 70.00 EUR
3. Operatīvās bilances sastādīšana 30.00 EUR
4. Pārstāvniecība VID esošajiem klientiem 30.00 EUR
5. Dažādu tipveida līgumu sastādīšana

6. Maksas konsultācijas grāmatvedības jautājumos pa e-pastu inaras.birojs@gmail.com cena atkarīga no jautājuma sarežģītības.

30.00

sākot no 15 EUR stundā

Par grāmatvedības pakalpojumiem iespējama vienošanās konstantas summas noteikšanā par mēnesi.

 Papildus pakalpojumi, kuru cena tiek noteikta vienojoties sarunas gaitā.

FINANŠU VADĪBA UN GRĀMATVEDĪBA: Konsultācijas grāmatvedības, nodokļu un finanšu vadības jomās.

sertifikats