Mikrouzņēmuma darbinieki

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 1.daļas c.punktu “darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par pieciem. Darbinieku skaitā neiekļauj personu, kura darba attiecību laikā atrodas prombūtnē (tai skaitā mācību atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, kā arī atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas vai saņem slimības pabalstu) un par šo periodu nesaņem no mikrouzņēmuma ienākumu, kā arī no darba atstādinātus darbiniekus.”

Tātad izejot no likumā noteiktā, lai nezaudētu ar nākošo taksācijas periodu mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu, ir jāievēro nosacījums, ka vienā noteiktā datumā (vienā noteiktā brīdī) nedrīkst būt nodarbināti vairāk par pieciem darbiniekiem. Respektīvi, ja viens darbinieks atbrīvots 15.datumā, tad nākošais drīkst būt pieņemts ne ātrāk par 16.datumu, lai 15.datumā nebūtu vienlaicīgi vairāk par 5 darbiniekiem.

Runājot par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta 2.daļu, kurā minēts par ceturksnī mainīgo darbinieku skaitu, ir jāsaprot tā, ka ja darbinieku ir bijis vairāk nekā pieci kādā no ceturkšņa mēnešiem, tad mikrouzņēmuma nodokļa likmi nosaka pēc lielākā darbinieku skaita attiecīgajā ceturksnī, ņemot vērā tos darbiniekus, kuri nostrādājuši ne mazāk par pusi no attiecīgā ceturkšņa. Respektīvi, šis aprēķins tiek veikts, lai noteiktu par cik pārsniegtiem darbiniekiem jāveic attiecīgi nodokļa piemaksa 2% apmērā klāt noteiktajai mikrouzņēmuma nodokļa likmei 9%.