.Sveicināti.

ivy-1287383_1920-770x396

cropped-logo.png

Grāmatvedis ir cilvēks, kurš ar savu kompetenci un profesionālo darbību uzņēmumu var gan celt augstumos, gan nogremdēt parādu jūgā. Un te ir runa nevis par uzskaitvedi vai datu operatoru, kurš izraksta rēķinus, pārraksta datus no papīra datorā vai iegrāmato bankas maksājumus. Es runāju par Grāmatvedi, kurš seko uzņēmuma darbībai un starp skaitļu virknēm redz uzņēmuma dzīvi, darbību, iespējas un riskus un par redzēto dalās ar uzņēmuma vadību.

SIA Ināras birojs darbojas kā ārpakalpojuma grāmatvedis un ir apdrošināta civiltiesiskā atbildība, tātad ārpakalpojuma sniedzēja apdrošinātājs var samaksāt par grāmatveža pieļautajām kļūdām, ja tādas rastos.

Grāmatvedības birojs dibināts Jēkabpilī, 2011.gada 20.maijā, kuru vada grāmatvede ar 23 gadu pieredzi grāmatvedības nozarē. Veiksmīgai darbībai biznesa un patēriņa tirgū Jums ir vajadzīgs labs palīgs grāmatvedībā, tāpēc SIA „Ināras birojs” piedāvā sakārtot Jūsu grāmatvedību kvalitatīvi un atbilstoši likumdošanas prasībām.

„Grāmatvedības likums”, nosakot, ka:

  • par grāmatvedi (ārpakalpojuma grāmatvedi) nav uzskatāma tāda personakas grāmatveža vadībā vai patstāvīgi veic tikai uzskaites un grāmatvedības darbinieka pienākumus, piemēram, algu vai pašizmaksas aprēķināšanu, materiālo vērtību uzskaiti, rēķinu sagatavošanu, inventarizācijas sarakstu sagatavošanu, attaisnojuma dokumentu datu ievadīšanu, izmantojot datoru, arhīva sakārtošanu, vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošanu vai citus ar grāmatvedības kārtošanu saistītus pienākumus (piemēram, rēķinu ieskenēšana, pārvēršana XML formātā vai nosūtīšana, dokumentu sakārtošana glabāšanai);
  • grāmatvedības uzdevumi ir sekojoši:
  1. nodrošināt uzņēmuma vadību ar grāmatvedības informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai;
  2. īstenot kontroli pār finanšu uzskaites precizitāti, ticamības nodrošināšanu un uzņēmuma īpašumā vai lietojumā esošās mantas saglabāšanu;
  3. nodrošināt finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma mantu (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli, saimnieciskās darbības rezultātiem un naudas plūsmu;
  4. veikt nodokļu aprēķināšanu;
  5. nodrošināt ieņēmumu un izdevumu norobežošanu pa pārskata periodiem.

Ir vērts uzticēt Jūsu uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kārtošanu un kontroli profesionāļiem, kas garantē Jūsu uzņēmuma grāmatvedības uzskaites pareizību, precizitāti un savlaicīgumu, kā arī atbilstību likumdošanas prasībām. Uzticiet mums visu ar grāmatvedību saistīto jautājumu risināšanu un Jums atliks daudz vairāk laika un enerģijas sava uzņēmuma veiksmīgai attīstībai. Grāmatvedības pakalpojumus sniedzam ne tikai Jēkabpilī un Jēkabpils novadā, bet arī Līvānos, Rīgā, labprāt sadarbotos ar klientiem  Aizkrauklē un Pļaviņās.

Grāmatvedības pakalpojumu aptuvenās cenas var apskatīt sadaļā Grāmatvedības pakalpojumu cenas.

SIA Ināras birojs piedāvā šādus pakalpojumus:

Konsultācijas tikai grāmatvedības jautājumos varat saņemt rakstiski , nosūtot jautājumu un situācijas aprakstu uz e-pastu inaras.birojs@gmail.com > Konsultācijas maksa atbilstoši jautājuma sarežģītībai sākot no 20 Euro stundā.

Konsultācijas grāmatvedības uzskaites kārtošanā atbilstoši pastāvošās likumdošanas normām.

Veiksmīgi sadarbojamies ar Jēkabpils NVO resursu centru projekta “Biedrības Jēkabpils NVO resursu centrs biedrorganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanā.

Ar cieņu, valdes locekle Ināra Rāviņa-Kivleniece.

Grāmatvedības birojs atrodas Jēkabpilī.

Darba laiks: pirmdiena – piektdiena no 10:00 līdz 17:00

Brīvdienas: Sestdiena, svētdiena.

Informācija pa e-pastu: inaras.birojs@gmail.com

SIA Ināras birojs
Reģ. Nr. 45403029846
Bebru iela 12 – 10, Jēkabpils

Licence ārpakalpojuma grāmatveža darbībai Nr. AGL0000437 no 20.01.2022 – 19.01.2027

Norēķinu konts AS Swedbanka
LV22 HABA 0551 0307 64917