Jautājumi un atbildes

Ziņas par darba ņēmējiem ar 2013.gada 1.jūliju.

Vai mikrouzņēmums un mazkapitāla SIA ir viens un tas pats???

Darījumi ar kokmateriāliem sākot ar 01.10.2011 .

Mikrouzņēmuma darbinieku skaits.

Darba ienākumu uzrādīšana mikrouzņēmumā.

Skaidrā naudā veikto darījumu ierobežojums VID sniegtā atbilde.

Vai saņemtais avansa maksājums Mikrouzņēmumā ir iekļaujams deklarācijā?

Jaunā Pievienotās vērtības nodokļa likuma dažas nianses. (2013)