Darba ienākuma uzrādīšana mikrouzņēmumā.

Jautājums rodas par darba ienākuma uzrādīšanu mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā gadījumā, kad mikrouzņēmums ir pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants.
Atbilde. Ja ar mikrouzņēmumu darbinieku ir noslēgts darba līgums, tad mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas 7.ailē norāda aprēķināto darba algu. Respektīvi, ja, darbiniekam ir piešķirts atvaļinājums, un, piemēram, jūlijā tiek izmaksāta alga par jūniju un atvaļinājuma nauda par jūliju, tad deklarācijā ir jānorāda jūnijā aprēķinātā alga kā jūnija ienākums un par jūliju aprēķinātā atvaļinājuma nauda kā jūlija ienākums.
Savukārt mikrouzņēmuma īpašnieka – mikrouzņēmumu darbinieka, ar kuru nav noslēgts darba līgums (piemēram, individuālā komersanta, valdes locekļa (dalībnieka), individuālā uzņēmuma īpašnieka, saimnieciskās darbības veicēja) darbinieka ienākums ir ienākums, kas gūts personīgajam patēriņam (naudas naturālo un pakalpojumu veidā) attiecīgajā mēnesī. Tas būtu saprotams tā, ka mikrouzņēmuma īpašnieka aprēķinātā alga par jūniju, kas tiek izmaksāta (izņemta) jūlijā, mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā uzrādāma kā jūlija ienākums.