Vai mikrouzņēmums un mazkapitāla SIA ir viens un tas pats???

Ļoti bieži uzņēmumu īpašnieki (vadītāji), kā arī daļa grāmatvežu tomēr jauc šo divu jēdzienu nozīmi, uzskatot, ka mikrouzņēmums un mazkapitāla sabiedrība ir viens un tas pats. Tā nav. Mikrouzņēmums un Mazkapitāla SIA nav divas dažādas komersanta formas.

Mikrouzņēmums nav atsevišķa komersanta forma, tas ir nodokļu maksātājs, kas maksā īpašu nodokli – mikrouzņēmuma nodokli.

Mazkapitāla sabiedrība (mazkapitāla SIA) ir komersanta forma – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000 Ls.

prasības, lai kļūtu par mazkapitāla sabiedrību

prasības, lai kļūtu par mikrouzņēmu nodokļa maksātāju

prasības, lai kļūtu par mazkapitāla sabiedrību – mikrouzņēmu nodokļa maksātāju

– dibinātāji ir fiziskās personas (līdz 5)

– dalībnieki ir fiziskās personas (līdz 5)

– valdes sastāvā ir viens vai vairāki locekļi (viņi visi ir no sabiedrības dalībnieku vidus)

– katrs sabiedrības dalībnieks ir tikai vienas mazkapitāla sabiedrības dalībnieks

– dalībnieki ir fiziskās personas

– apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu

– darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem

– SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki

– dibinātāji ir fiziskās personas (līdz 5)

– dalībnieki ir fiziskās personas (līdz 5)

– valdes sastāvā ir viens vai vairāki locekļi (viņi visi ir no sabiedrības dalībnieku vidus)

– valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki

– katrs sabiedrības dalībnieks ir tikai vienas mazkapitāla sabiedrības dalībnieks

– apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu

– darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem

Par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju var kļūt:

  1. Individuālais komersants
  2. Zemnieku vai zvejnieku saimniecība
  3. Fiziskā persona, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicējs
  4. SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
  5. Mazkapitāla sabiedrība (mazkapitāla SIA).

Piesakoties mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, Uzņēmumu reģistrā reģistrējoties jaunam komersantam vai Valsts ieņēmumu dienestā jau reģistrētam nodokļu maksātājam, ir jāiesniedz iesniegums, kurā iekļauts Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta noteiktais apliecinājums:

Piemērs.

Lūdzu pieteikt SIA Ināras birojs par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju. Apliecinu, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:

  • paredzamais mikrouzņēmuma darbienieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki ir informēti saskaņā ar Mikrouzņēmuma nodokļa likuma 3.panta prasībām;
  • paredzamais apgrozījums būs līdz 70 000 latu;
  • mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.

Iesniegumu jāparaksta visiem mikrouzņēmuma dibinātājiem.