Metodiku un veidlapu iegāde

naudaskoks
Lūgums! Lūdzu norādiet e-pasta adresi,  uz kuru nosūtīt izvēlēto materiālu, ja veicat apmaksu pirms rēķina saņemšanas!

Informēju, ka metodikas ir “skeleti” – paraugs, kuru jāpiedzen sava uzņēmuma specifikai un kontu plānam, sava uzņēmuma uzskaites īpatnībām- tā, kas iegādājama mājas lapā nav izstrādāta tieši Jūsu uzņēmumam. Drusku tomēr savs darbiņš jāpieliek- vismaz tik daudz kā pārlasīt un pielabot savam uzņēmumam atbilstoši.

Rēķini par materiālu pasūtījumiem tiek sagatavoti Darba dienās. Sestdienas, svētdienas- brīvdienas.

Būšu pateicīga par priekšlikumiem izstrādei un esošo nolikumu pilnveidošanai. Priekšlikumus sagaidu e-pastā inaras.birojs@gmail.com

Metodiku iegāde realizējas caur mājas lapu http://inaras-birojs.1w.lv/56-veidlapas-un-gramatvedibas-metodikas–iegade/

NILLTPFN likums – iekšējās kontroles sistēma. NILLTPFN likums paredz noteiktu saimnieciskās darbības veicēju un komersantu kategorijas – likuma subjektu,  kuriem ir pienākums veikt noteiktas darbības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai.

 

Šiem saimnieciskās darbības veicējiem un komersantiem ir pienākums izveidot NILLTPFN likuma prasībām atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu, veikt gan savu, gan savu klientu risku novērtējumu un izstrādāt klientu risku novērtēšanas kritērijus. Tāpēc piedāvāju sagatavotu IKS, kuru jebkurš var pielāgot savai darbībai un specifikai. 

Aktualizēts. Noziedzīgie līdzekļi IKS

Grāmatvedības nolikums

Inkasācijas nolikums.

Inkasēšanas kārtība.

Darba līgumu nolikums.

Atliktā UIN uzskaites nolikums.

Ilgtermiņa ieguldījumu klasifikācijas kritēriji.

Avansa norēķinu personu nolikums.

Darba apmaksas nolikums.

Informācijas sistēmas drošības noteikumi.

Nolikums par avansa maksājumu uzskaiti.

Pašu kapitāla un saistību uzskaites nolikums.

Uzkrāto saistību nolikums.

Degvielas uzskaites nolikums.

Gada pārskatu nolikums.

Nolikums par dāvanu kartēm (post terminālu uzskaite)

Nolikums par komandējumu uzskaiti.

Vispārīgā datu aizsardzība saskaņā ar regulu

Ieņēmumu, izdevumu un nodokļa uzskaite tūrismā.

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi.

Dalībnieku reģistrs.

Iesniegums kapitāla daļu iegūšanai.

Cenu un atlaižu veidošanas nolikums.

Grāmatvedības datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības.

Krājumu uzskaites nolikums (nepārtrauktā).

Krājumu uzskaites nolikums (periodiskā).

Nolikums par elektroniski parakstītu dokumentu uzskaiti grāmatvedībā. iepirkuma-grozs

Metodika līdzfinansējuma uzskaitei grāmatvedībā. iepirkuma-grozs

Metodika šaubīgo un bezcerīgo debitoru uzskaitei. iepirkuma-grozs

Viena īpašnieka SIA pamatkapitāla izmaiņu uz EUR iesniedzamie dokumenti UR. iepirkuma-grozs

 IK gada pārskata paraugsiepirkuma-grozs

PVN priekšnodokļa atsevišķa uzskaite apliekamos un neapliekamos darījumos. iepirkuma-grozs

 Apsaimniekotāju normatīvo aktu materiāls metodikas sagatavošanai. iepirkuma-grozs

Nodokļu risku vadības un kontroles sistēma. iepirkuma-grozs

VEIDLAPAS.

Darba uzdevums – akts (veidlapas paraugs) iepirkuma-grozs

Atvaļinājuma naudas aprēķins 2015 iepirkuma-grozs