Avansa maksājumi Mikrouzņēmumā

Jautājums. Vai avansa maksājums, kas saņemts par vēl nesniegtu pakalpojumu vai nerealizētu preci ir iekļaujams Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā?

Atbilde. Mikrouzņēmumu nodokļa likuma  2.pants nosaka, ka  ar mikrouzņēmumu nodokli tiek aplikts mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījums. Saskaņā ar Gada pārskatu likumu, saņemtais avanss par pakalpojumiem ir uzrādāms Bilances pasīvā  kreditoru sastāvā. Saņemto avansu iekļauj mikrouzņēmuma apgrozījumā tajā taksācijas periodā, kurā uzņēmuma grāmatvedības uzskaitē pēc pakalpojumu sniegšanas avanss tiek pārgrāmatots ieņēmumos. Tātad avansa maksājums nav iekļaujams mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā, kamēr nav sniegts pakalpojums un nav izrakstīts gala rēķins.