Jaunā PVN likuma nianses

Jaunajā PVN  likumā, kas stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri  ir atrunāta priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība, kad reģistrēts nodokļa  maksātājs saņem no cita reģistrēta nodokļa maksātāja nodokļa rēķinu ar atzīmi „naudas  līdzekļu uzskaite”. Tautas valodā runājot no tāda nodokļu maksātāja, kurš reģistrējies PVN uzskaitē pēc tā saucamā “kases principa”. Šādā gadījumā priekšnodokli par saņemtajām precēm vai  pakalpojumiem var atskaitīt ne agrāk kā tajā taksācijas periodā, kurā šis  reģistrētais nodokļa maksātājs ir samaksājis saņemtajā nodokļa rēķinā norādīto  nodokļa summu.
Vēl jaunums ir norādes, kuras jānorāda nodokļa rēķinos attiecīgos darījumos:
„pašaprēķins” – ja  nodokļa rēķinupreču vai pakalpojumu  saņēmējs izraksta pats sev,

„nodokļa  apgrieztā maksāšana” – ja par  nodokļa samaksu ir atbildīgs preču vai pakalpojumu saņēmējs,

„naudas līdzekļu uzskaite” – japiemēro  likuma 137.pantā noteikto īpašo nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa  atskaitīšanas kārtību,

„peļņas daļas režīms ceļojumu aģentūrām” – japiemēro  īpašo nodokļa piemērošanas režīmu tūrisma operatoru sniegtajiem pakalpojumiem,

„peļņas daļas režīms lietotām precēm”, „peļņas daļas režīms  mākslas darbiem” vai „peļņas daļas režīms kolekciju priekšmetiem un senlietām” – darījumos  ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām.