Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana…

Vai tikai man šķiet, ka šajā valstī kaut kas nav kārtībā? Kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekti esam nonākuši tostarp arī mēs – ārpakalpojumu grāmatveži.

Visi likuma subjekti saņēmuši no VID anketu ar veselu virkni interesantu jautājumu, kas rada ne mazums pretjautājumu. Piemēram:Vai saskaņā ar likuma prasībām veicat klienta darījumu uzraudzību? Atbildes varianti jā vai nē. No likuma izriet, ka manas kā likuma subjekta darījuma attiecības — likuma subjekta un klienta attiecības, kuras rodas, likuma subjektam veicot saimniecisko vai profesionālo darbību, un kurām to nodibināšanas brīdī ir ilgstošs mērķis. Kādā veidā es kā ārpakalpojuma grāmatvedis varu uzraudzīt mana klienta darījumus ar citiem viņa (ne maniem) klientiem? Ir izveidota virkne institūciju, kuras uzrauga to, lai mēs – likuma subjekti – šīm institūcijām noziņotu likuma izpratnē aizdomīgus un neparastus darījumus. Turklāt grasās sodīt mūs par neziņošanu nevis klientu par šāda darījuma veikšanu. Vai tas ir normāli? Vai es mācījos grāmatveža specialitāti, lai kļūtu par “policijas ārštata darbinieku” ?

“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ir speciāli izveidota valsts institūcija, kas darbojas prokuratūras pārraudzībā un likumā noteiktajā kārtībā saņem, apstrādā un analizē ziņojumus par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem, kā arī likumā paredzētajos gadījumos nodod šo informāciju kontroles, pirmstiesas izmeklēšanas un tiesu iestādēm, kā arī prokuratūrai. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbības mērķis ir savas kompetences ietvaros mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu  noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.” *

Visi darījumi par lielām summām (sākot jau virs 1500) jau tāpat tiek atšifrēti un uzrādīti citās atskaitēs atbilstoši citu ar grāmatvedību un nodokļu atskaitēm pastāvošo likumdošanu. Nesaprotu, kāpēc šīs institūcijas, kuru tiešais pienākums ir novērst noziedzīgo līdzekļu legalizāciju negūst informāciju no jau esošās datu bāzes? Kāpēc jāuzkrauj uz grāmatvežu pleciem vēl arī savi pienākumi, turklāt ļoti legāli- ar likumu! paši tikai saņems, apkopos un nodos tālāk, bet ķersim, ziņosim, analizēsim un vērtēsim mēs? Vai tiešām visas šīs institūcijas uzskata, ka grāmatvežiem vairs nav ar ko nodarboties?

Nepietika ar to, ka mūs uzskata par “pelnošo” nozari (parādiet gan man tos klientus, kuri daudz par daudz maksā grāmatvedim), kura nedrīkstēs izvēlēties atvieglotu nodokļu sistēmu un iegūt mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu, mums uzliek vēl papildus slogu ar “spiegu” pienākumu izpildi, uzliekot atbildību ne par mūsu darījumiem uz mūsu pleciem. Kāpēc gan uzņēmēji izvēlās ārpakalpojuma grāmatvedi? Ne jau tāpēc, lai maksātu viņam vairāk vai minimālo valstī noteikto algu, bet gan, lai nebūtu jānodarbina uz darba līguma pamata ar visiem no tā izrietošajiem nodokļiem un sociālajām garantijām.

Vai tiešām tikai man šķiet, ka noziedznieki jāķer policijai nevis ārpakalpojumu grāmatvežiem?